ANBI

De Stichting Laurens Janszoon Coster is met ingang van 1 januari 2019 aangemerkt als culturele ANBI.
Hieronder kunt u alle relevante informatie nalezen.

Naam: Stichting Laurens Janszoon Coster
RSIN: 6744230
E-mail: info@mooimarginaal.org
KvK nr. 41222170
Bankrekening: NL86 RBRB 0706 3704 30
Postadres: Flemingstraat 3, 2316 DC Leiden

Bestuurssamenstelling

  • Roelant Meijer (voorzitter)
  • Hans Dessens (secretaris/penningmeester)
  • Bert Lever
  • Bert Rigters
  • Frank Turenhout

Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen betaalde functionarissen in dienst en ook de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling
De stichting heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor het Nederlandse boek in de ruimste zin en voor kleinschalige uitgaven van het gedrukte woord in het bijzonder en verder al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren van de uitverkiezingen tot ‘Mooi Marginaal drukwerk’ van uitgaven van marginale drukkers uit Nederland en België, die zich onderscheiden door de typografie, de vormgeving, de uitvoering en/of de verzorging van het drukwerk.

Beleidsplan: klik hier
Financiële verantwoording: klik hier

Mooi Marginaal