Met dank aan

Mooi Marginaal 6 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sponsors gezocht

Mooi Marginaal is een activiteit van de Stichting Laurens Janszoon Coster.
De stichting beschikt niet over een eigen kapitaal en is dan ook voor de organisatie van Mooi Marginaal geheel afhankelijk van sponsors. De bestuursleden werken onbezoldigd.
Uiteraard zijn we blij met elke bijdrage.

Privépersonen die € 100,00 of meer doneren krijgen:

  • een uitnodiging voor de presentatie van de catalogus en de opening van de tentoonstelling
  • een luxe, handgebonden exemplaar van de catalogus
  • een mooi, ‘marginaal’ drukwerk vervaardigd in een gelimiteerde oplage

Bedrijven (of personen) die € 500,00 of meer doneren krijgen:

  • een uitnodiging voor de presentatie van de catalogus en de opening van de tentoonstelling
  • een luxe, handgebonden exemplaar van de catalogus
  • een mooi, ‘marginaal’ drukwerk vervaardigd in een gelimiteerde oplage
  • een vermelding in de papieren catalogus
  • een vermelding op de website www.mooimarginaal.org

Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening NL86 RBRB 0706 3704 30 t.n.v. St. Laurens Janszoon Coster te Leiden o.v.v. ‘Sponsorbijdrage Mooi Marginaal’. Vermeld ook uw adresgegevens.