Sponsors gezocht

Mooi Marginaal is een activiteit van de Stichting Laurens Janszoon Coster.
De stichting beschikt niet over een eigen kapitaal en is dan ook voor de organisatie van Mooi Marginaal geheel afhankelijk van sponsors. De bestuursleden werken onbezoldigd.
Uiteraard zijn we blij met elke bijdrage.

Privépersonen die € 100 of meer doneren krijgen:

  • een uitnodiging voor de presentatie van de catalogus en de opening van de tentoonstelling
  • een speciale versie van de catalogus
  • een mooi, ‘marginaal’ drukwerk vervaardigd in een gelimiteerde oplage

Bedrijven (of personen) die € 500 of meer doneren krijgen:

  • een uitnodiging voor de presentatie van de catalogus en de opening van de tentoonstelling
  • een speciale versie van de catalogus
  • een mooi, ‘marginaal’ drukwerk vervaardigd in een gelimiteerde oplage
  • een vermelding in de papieren catalogus
  • een vermelding op de website www.mooimarginaal.org

Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening NL86 RBRB 0706 3704 30 t.n.v. St. Laurens Janszoon Coster te Leiden o.v.v. ‘Sponsorbijdrage Mooi Marginaal’. Vermeld ook uw adresgegevens.

De Stichting is met ingang van 1 januari 2019 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Dit laatste heeft als extra voordeel dat u giften voor 125% kunt aftrekken bij de aangifte Inkomstenbelasting. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen een gift voor 150% aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Meer informatie kunt u hier vinden.

Mooi Marginaal 7

In september 2020 zal de presentatie plaatsvinden van de 7e editie. Het betreft drukwerk vervaardigd in de periode 2018–2019. Ook voor deze editie zijn wij op zoek naar sponsors. De volgende bedrijven en organisaties gingen u reeds voor: