Vragen

Wat is Mooi Marginaal?

Mooi Marginaal is de tweejaarlijkse uitverkiezing van de 50 mooiste marginale drukwerken uit Nederland en België.

Wat is marginaal drukwerk?

Marginaal drukwerk is drukwerk (op papier of ander materiaal) in een lage oplage, in elke mogelijke vorm. Margedrukkers onderscheiden zich met name van commerciële drukkers door de beoefening van het vak en het unieke van hun uitgaven te laten prevaleren boven het commercieel produceren van orders. Waar het traditioneel om boekdrukbeoefenaren ging, zijn tegenwoordig ook andere technieken (zelfs digitale) vertegenwoordigd.

Moet het drukwerk in boekdruk vervaardigd zijn?

Nee, elke druktechniek kan worden gebruikt.

Wie organiseert Mooi Marginaal?

Mooi Marginaal wordt georganiseerd door de Stichting Laurens Janszoon Coster (LJC)

Wie beoordeelt de inzendingen?

Het bestuur van de Stichting LJC kiest de 5 leden van de jury. De juryleden worden aangezocht op grond van hun deskundigheid op het gebied van de boekdrukkunst, de typografie, de grafische vormgeving, de uitgeverij, het (kunst)boekbinden of de bibliofilie. De jury werkt onafhankelijk van het Bestuur van de Stichting LJC. Juryleden zijn uitgesloten van deelname. De jury voor Mooi Marginaal 7 bestaat uit: Freek Kuin, Esther van ’t Klooster, Rob Huisman, Wilma van Driel en Jan Van der Linden.

Wat zijn de criteria voor uitverkiezing?

De jury bepaalt de criteria. Omdat de samenstelling van de jury kan variëren, kunnen de criteria bij elke uitverkiezing andere accenten hebben. Globaal kan gesteld worden dat gelet wordt op:
– vormgeving
– typografie en druk
– band en presentatie
– originaliteit

Krijg ik de catalogus toegestuurd?

Alle inzenders krijgen een catalogus toegestuurd.

Ik woon niet in Nederland of België. Kan ik meedoen aan Mooi Marginaal?

Iedereen die de Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft, kan meedoen aan Mooi Marginaal.

Moet het drukwerk in de Nederlandse taal zijn?

Nee, elke taal kan gebruikt worden.

Mijn inzending is beschadigd geraakt/kwijtgeraakt/gestolen tijdens de jurering of tentoonstelling. Krijg ik een schadevergoeding?

Het insturen van een uitgave geschiedt op eigen risico. Het bestuur van de Stichting LJC behandelt alle inzendingen met grote zorgvuldigheid, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de staat waarin een ingezonden werk door de jury of na terugzending wordt ontvangen door de inzender. Evenmin kan de Stichting LJC aansprakelijk gesteld worden voor het tenietgaan van inzendingen tijdens jurering of het tentoonstellen ervan. De inzender vrijwaart de organisatie van elke ontstane schade. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Ik wil graag weten waarom mijn inzending niet uitverkozen is.
Is dat mogelijk?

Over de uitslag van de jury is geen correspondentie mogelijk.

Hoeveel verschillende uitgaven kan ik inzenden?

U kunt maximaal 3 werken inzenden.

Hoeveel exemplaren van een uitgave moet ik opsturen?

Eén exemplaar is voldoende.

Worden alle inzendingen geretourneerd?

Alle inzendingen worden op onze kosten geretourneerd. De niet-uitverkoren werken meteen na de jurering, de andere na afloop van de tentoonstellingen. Dit laatste kan echter wel 1,5 jaar duren.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Ja, de kosten voor deelname bedragen € 15,00 per inzender (dus niet per inzending). Dit is een tegemoetkoming in de porto- en handelingskosten. Sponsors van Mooi Marginaal hoeven deze bijdrage niet te betalen.

krijgen de bestuursleden een vergoeding?

Nee, het bestuur werkt onbezoldigd.

Kan ik Mooi Marginaal sponsoren?

Dat wordt zeer op prijs gesteld. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekekening NL86 RBRB 0706 3704 30 t.n.v. St. Laurens Janszoon Coster te Leiden onder vermelding van ‘Sponsoring Mooi Marginaal’. De namen van privé-sponsoren worden niet bekend gemaakt aan de jury.
Ook bedrijven kunnen sponsoren. Bij sponsoring van meer dan € 500 krijgt uw bedrijf een vermelding in de papieren catalogus en op de website.

Mooi Marginaal