Bestuur

Mooi Marginaal is een initiatief van de Stichting Laurens Janszoon Coster.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Roelant Meijer, voorzitter
Hans Dessens, secretaris/penningmeester
Bert Lever, lid
Bert Rigters, lid
Frank Turenhout, lid

Adres

Secretariaatsadres van de Stichting Laurens Janszoon Coster:

Flemingstraat 3
2316 DC Leiden

Nadere informatie: info@mooimarginaal.org

Bankrekening NL86 RBRB 0706 3704 30 t.n.v. St. Laurens Janszoon Coster te Leiden.

Mooi Marginaal