Secretariaatsadres van de Stichting Laurens Janszoon Coster:

Flemingstraat 3
2316 DC Leiden

Nadere informatie: info@mooimarginaal.org

Bankrekening NL86 RBRB 0706 3704 30 t.n.v. St. Laurens Janszoon Coster te Leiden.