Gegevens inzender


Gegevens uitgave

in cm.
in cm.
Alleen invullen als het drukwerk niet door de inzender zelf is gedaan


We willen bezoekers de gelegenheid geven inzendingen door te bladeren (indien de locatie dit toelaat) en ze dus niet in een vitrine leggen. Er is dan echter wel een verhoogd risico op beschadiging en diefstal. Neemt u dit risico voor lief, kies dan ‘ja’. Kiest u voor ‘nee’, dan komt uw inzending in een afgesloten vitrine te liggen.