De Stichting Laurens Janszoon Coster organiseert eenmaal per twee jaar een bekroning van de mooiste margedrukwerken van de voorafgaande twee jaar.

Een vergelijking met de jaarlijkse bekroning van de Best Verzorgde Boeken ligt voor de hand, maar het bijzondere aspect van de marginale uitgaven ligt deels in de keuzes van de makers (gedreven amateurs en professionals), de over het algemeen bescheiden oplagen en de niet of nauwelijks commerciële bedoelingen.

Iedereen kan zijn/haar uitgaven van marginaal drukwerk inzenden (maximaal 3 stuks). Die worden door een onafhankelijke, door het bestuur gekozen, jury beoordeeld.
Uit de inzendingen worden de 50 mooiste geselecteerd. Die worden opgenomen in een papieren catalogus en getoond op deze website. Er wordt geen geldprijs uitgereikt, en evenmin wordt er één winnaar uitgekozen.

De jury wil in haar keuze het hele spectrum van marginaal drukwerk laten zien: plano’s, boeken en boekjes, cahiers, cassettes en dozen. Bovendien moet de diversiteit van de verschillende gebruikte technieken, zoals boekdruk, offset, stencil, stempel en print weerspiegeld worden in de keuze van de jury. Het streven is om een zo breed mogelijk scala aan bijzonder drukwerk dat van de niet-commerciële persen rolt te tonen, en daarmee het vakmanschap en de aandacht die eraan besteed wordt. Dit kan inhouden dat het aantal bekroningen per persoon beperkt zal worden tot 1 à 2. De jury stelt zich hierbij ten doel die inzendingen te selecteren waar vorm en inhoud elkaar versterken. Vele elementen kunnen daarbij een rol spelen, bijvoorbeeld een oorspronkelijke tekst en/of illustratie, de papierkeuze, de typografie en wijze van binden.

Bij de selectie wordt gelet op de volgende aspecten:

 • vormgeving
  relatie vorm/inhoud; relatie tekststructuur/vorm; relatie illustraties/vorm; de letterkeuze, het titel blad, de rugtitel e.d.
 • typografie en druk
  kwaliteit van het zetsel en de algemene grafische kwaliteit
 • band en presentatie
  kwaliteit van het bindwerk; relatie bindwijze (band, schutbladen, cassette) met inhoud
 • originaliteit
  ruimte voor experiment en vernieuwing

Na de presentatie van de catalogus gaan de bekroonde werken op reis en worden ze tentoongesteld op verschillende plaatsen.
De Stichting wil hiermee de bijzondere uitgaven van marginale drukkers en handboekbinders onder de aandacht van een groter publiek brengen en tevens de inzenders van het drukwerk stimuleren om steeds mooiere uitgaven te realiseren.