In 2003 vierde het Haarlemse bibliofiele en grafische genootschap Het Beschreven Blad het twintigjarig bestaan. De leden van dit genootschap zijn aangestoken door de liefde voor mooi drukwerk. Een en ander resulteert onder andere in talrijke interne uitgaven die door de ambachtelijke drukkers en binders uit eigen gelederen vervaardigd worden. Het Beschreven Blad bloeit doorgaans in het verborgene, maar ter gelegenheid van het jubileum trad het genootschap voor even naar buiten. De Vereniging Haerlem bood in de Hoofdwacht aan de Grote Markt te Haarlem gastvrijheid voor een tentoonstelling van het even curieuze als exclusieve drukwerk dat in genootschapsverband tot stand kwam.

Mogelijk deed deze niet onsuccesvolle tentoonstelling het plan rijzen om in breder verband aandacht te vragen voor het drukwerk dat met liefde, creativiteit en vakmanschap tot stand wordt gebracht in schuurtjes, op zolders, in kelders en soms zelfs in huiskamers. De leden van Het Beschreven Blad omhelsden het idee om periodiek een verkiezing en tentoonstelling te organiseren van het mooiste marginale drukwerk, min of meer naar analogie van de jaarlijkse uitverkiezing van de ‘Best verzorgde boeken’.
Uit de leden werd een comité gevormd, dat zich versterkte met krachten van buiten. Het initiatief werd ondergebracht in de Stichting Laurens Janszoon Coster, er werd vergaderd en naar financiering gezocht; er werd een deskundige jury aangetrokken en een tentoonstellingsplan ontworpen. Het resultaat was de presentatie in oktober 2004 van de eerste aflevering van ‘Mooi Marginaal’: de selectie van de mooiste marginale drukwerken uit de jaren 2002 en 2003.

De jury schreef in deze eerste uitgave: ‘Er bestaat bij de jury geen twijfel dat het tweejaarlijkse Mooi Marginaal een prachtige toekomst tegemoet gaat. Het heeft er immers alle schijn van dat marginale drukkers en bibliofiele uitgevers steeds actiever worden, en gaandeweg een vastere plaats zullen krijgen binnen de wereld van het bijzondere boek.’

Het bleef dan ook niet bij deze ene uitverkiezing en met Mooi Marginaal 5 werd in november 2012 het eerste lustrum bereikt. Na enkele jaren van inactiviteit heeft in november 2018 de presentatie van Mooi Marginaal 6 plaats gevonden over de jaren 2012-2017.

Voor 2020 stond de presentatie gepland van de zevende editie over de jaren 2018–2019. Vanwege de Corona-perikelen is deze voorlopig uitgesteld. De tentoonstellingen gaan wel door. De eerste staat gepland van 9 januari 2021 t/m 9 maart 2021 bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

In 2022 volgt een nieuwe editie over de periode 2020-2021. De inzendtermijn hiervoor is van 1 januari tot 1 maart 2022.Enige Stellingen, behorende bij de feestrede ter gelegenheid van de bekendmaking van de bekroningen van ‘Mooi Marginaal 3: de mooiste marginale drukwerken van de jaren 2006 en 2007’. Ze zijn geformuleerd door Diederik van Vleuten en door hem uitgesproken op vrijdag 28 november 2008.
De tekst werd door Bubb Kuyper, Lojen Deur Pers te Haarlem, gezet uit de Bembo en met de hand gedrukt.