Aap Noot Dood

Aap Noot Dood

Vince Trommel, 2010

Plaats van uitgave Breda

Vormgever Vince Trommel

Illustrator Vince Trommel

Oplage 25

Aantal bladzijden 55

Afmetingen 19,3 × 20 cm

Letter Garamond

Papier binnenwerk Kasaka schetspapier 80 grs

Druk binnenwerk boekdruk, loden letters en houtsneden

Papier omslag populierenhout

Druk omslag boekdruk (loden letters ingeperst)

Bindwijze Japans

Een onontkoombaar ernstig boek over de dood, gevat tussen twee populieren platten. Populier is een houtsoort die doorgaans wordt toegepast bij kortstondig gebruik, bijvoorbeeld als emballagemateriaal. Dat het hout snel verkleurt, lijkt hier een bewuste keuze te zijn. Op het voorplat van het boek is de titel Aap Noot Dood met loden letters in het hout geperst. Vince Trommel heeft voor deze uitgave 26 woorden gekozen van A t/m Z die refereren aan de dood, bijvoorbeeld Etna, Herodus, Levithan, Malaria en Uranium. Deze woorden worden uit Garamont halfvet op de rechterpagina’s gezet. Telkens wordt de betreffende letter in een pagina vullende houtsnede op de linkerpagina verlucht met scènes die verwijzen naar het woord. De ernst die in deze reeks te zwaar kan worden, is treffend gepareerd door Trommels sobere stijl in de houtsneden en door de kleur te beperken tot een mooie vale kleur rood. Het boek is in een uitgave van 25 exemplaren verschenen.

Mooi Marginaal