Rob J.J. Over de Linden

Barak 18 & 19

Ovira Linda, 2021

Plaats van uitgave Hoofddorp

Oplage 80

Aantal bladzijden 56

Afmetingen 22,3 × 15,5 cm

Letter Times, Bodoni, Castelar, Arsis, Century Schoolbook, Univers en schrijfmachineletter

Papier binnenwerk Old Kentucky Linen, 100 gr Vergé (papierfabriek Koehler (D))

Druk binnenwerk Boekdruk

Papier omslag Folia Chocoladebruin karton 270 gr

Druk omslag Boekdruk

Bindwijze Genaaid gebrocheerd

Bijzonderheden

Bovenzijde boekblok is expres niet schoongesneden om een imitatie scheprand te maken zoals dat ook door de krijgsgevangenen in Sachsenhausen werd gedaan met de bankbiljetten.
Alle katernen werden tot een boekblok genaaid door Thekla Ahrens.
Afbeeldingen bankbiljetten gedrukt in offset door de Polanenpers in Halfweg.
Alle exemplaren met de hand genummerd.

Dit 53 pagina’s tellende boek is een verslag over de productie van valse Engelse ponden door dwangarbeiders in Duitsland ­gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het bevat krantenartikelen, brieven en een uitgebreid rapport over vervalsingen. Op het eerste gezicht lijken de teksten op facsimile’s, maar de oplettende kijker constateert dat we van doen hebben met drukwerk met losse ­letters. Geen replica’s dus, maar onvervalste handarbeid. Alleen de specimens van de Engelse ponden, met de valsheidkenmerken, zijn in facsimile. Alle pagina’s zijn met de hand gezet uit zeven ­verschillende lettertypen, evenals het rapport dat werd gezet uit de Schrijfmachineletter. Een mooi onderzoek en met grote ­technische kennis tot een heel bijzonder boek gemaakt.