De bibliotheekknecht

Gerrit Komrij, Onno Blom

De bibliotheekknecht

De Baaierd, 2004

Inzender Silvia Zwaaneveldt

Plaats van uitgave Leiden

Vormgever Silvia Zwaaneveldt

Illustrator Krouwels en Silvia Zwaaneveldt

Oplage 250

Aantal bladzijden 14

Afmetingen 21 × 13,1 cm

Letter Garamond

Papier binnenwerk Freelife Vellum 170 grs.

Druk binnenwerk boekdruk

Papier omslag Freelife Picnic 215 grs.

Druk omslag boekdruk met foliestempel

Bindwijze cahiersteek

Twee teksten – een gedicht van Komrij en de beschrijving van diens Portugese bibliotheek door Blom – in een ‘klassiek’ verzorgde druk van Silvia Zwaaneveldts Leidse pers De Baaierd.
De Garamond ondersteunt discreet de tekst en de twee illustraties – een schets door Krouwels van een negentiende-eeuwse Leidse bibliothecaris en een dito door Zwaaneveldt van een imposante rij boekenruggen.
De opbrengst van de oplage (tweehonderdvijftig exemplaren) is bestemd voor de restauratie van boeken uit het bezit van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (bewaard in de Leidse Universiteitsbibliotheek). Boekenliefhebbers kunnen met het uitleven van hun passie dus nog meer boeken (laten) bewaren. Anderen zullen allicht door dit keurige uitgaafje tot de edele liefhebberij worden verlokt.

Mooi Marginaal