De stilte bestaat uit zoveel antwoorden

Jeroen Brouwers en Gerrit Komrij

De stilte bestaat uit zoveel antwoorden

De Luchtbuks, 2006

Inzender Dick Wessels

Plaats van uitgave Antwerpen en Leiden

Vormgever Dick Wessels

Oplage 220

Aantal bladzijden 64

Afmetingen 26,5 × 18,5 cm

Letter Gill en Spectrum

Papier binnenwerk Zerkall 145 grs.

Druk binnenwerk boekdruk

Papier omslag Japans 110 grs.

Druk omslag boekdruk

Binder Van Waarden

Dit is de eerste én enige publicatie van uitgeverij De Luchtbuks, een initiatief van Onno Blom, René Franken van de Antwerpse boekhandel Demian en Dick Wessels van margedrukkerij Het Gonst te Antwerpen. Het betreft de briefwisseling tussen Jeroen Brouwers en Gerrit Komrij uit de jaren 1980–1986, bezorgd door Onno Blom.
Deze brieven waren oorspronkelijk bedoeld voor een deel in de Privé Domeinreeks van de Arbeiderspers, maar uiteindelijk bleef de correspondentie steken op negentien brieven en een aantal briefkaarten. De publicatie is met veel aandacht voor detail gemaakt. Het logo op het omslag, opgebouwd uit de initialen B en K van de beide auteurs, verschijnt als preeg op de linnen band. De letters keren ook in het tekstgedeelte terug, ter markering van de afzender van de afgedrukte brief. Op dezelfde wijze wordt in dezelfde groene steunkleur een aantal kopteksten geplaatst. De briefkaarten van Komrij werden als facsimile ingevoegd. Het geheel wordt ontsloten door een prachtig vormgegeven titelpagina. Het drukwerk mag hier en daar net iets scherper, maar verder valt er weinig aan te merken op deze smaakvolle publicatie.

Mooi Marginaal