‘Nunzia d’aprile’

Hans van Eijk (samensteller)

‘Nunzia d’aprile’

In de Bonnefant, 2005

Inzender Hans van Eijk

Plaats van uitgave Banholt

Vormgever Hans van Eijk

Oplage 50

Aantal bladzijden 12

Afmetingen 21,5 × 14 cm

Papier binnenwerk ivoor Magnani vergata 120 grs.

Druk binnenwerk boekdruk

Druk omslag boekdruk

Bindwijze cahiersteek

Bijzonderheden

bijdrage aan verjaardagsproject voor Marlies Louwes

In het colofon begint een tekst die doorloopt op alle pagina’s (inclusief recto en verso van het omslag) van het boekje, en die de titel, de inhoud en de bedoeling van deze bundel samenvat: ‘In de Bonnefant/drukte deze/feestbundel/‘Nunzia d’aprile’/als/bloemlezing/voor Marlies Louwes/‘Nunzia d’Aprile’/met gedichten van/(…)’ waarna per tekstpagina de naam van de dichter volgt.
Deze doorlopende tekst, gedrukt uit de letter Othello, contrasteert zowel in corps als in kleur met de fraai uit de Koch Antiqua gezette gedichten, maar vormt er desalniettemin een organisch geheel mee: de groot, in rood gedrukte namen van de dichters die de gedichten doorkruisen, zijn niet storend maar van een toegevoegde esthetische waarde. Een voorbeeldige uitgave.

Mooi Marginaal