Ain

Ain

Triona Pers, 2010

Inzender Dick Ronner

Plaats van uitgave Houwerzijl

Vormgever Dick Ronner

Oplage 70

Aantal bladzijden 16

Afmetingen 24,6 × 17 cm

Letter biljetletter, Lectura

Druk binnenwerk boekdruk

Druk omslag boekdruk

Bindwijze cahiersteek

Bijzonderheden

Ark Reeks deel 13

Een klein boekje met artikel 1 van de Grondwet in het Gronings dialect:
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’
Hier in korte en krachtige woorden van de Gronings taal, verbeeld met stevige letters in verschillende kleuren:
‘Elknain dij ien Grunnen touholt wort om liek behandeld. Onnerschaaid moaken aangoande geloof, levensbeschaauwen, poletiek dinken, ras, geslacht of wat veur reden ook mag naait.’
Direct en helder op de wit gehouden pagina’s gedrukt, met eenzelfde intensiteit.

Mooi Marginaal