Alsjeblieft dankjewel

Alsjeblieft dankjewel

AKV St. Joost, 2010

Inzender Toine Post

Plaats van uitgave Breda

Oplage 100

Afmetingen 14,4 × 22,8 cm

Letter diverse handletters

Druk binnenwerk boekdruk en offset

Papier omslag geplakt kunststofmateriaal

Druk omslag blinddruk

Een grappige uitgave, op de thema’s ‘alsjeblieft’ en ‘dankjewel’ van studenten van de Akademie voor Kunstzinnige Vorming St. Joost te Breda, twee gesingerde boekjes samengebracht in één omslag. De titels op de omslagen van de boekjes, in blinddruk, tonen maar weer eens de kracht van deze techniek. Bovendien kun je bij blinddruk, hier mooi diep en scherp gepreegd, onmogelijk teveel inkt gebruiken, een fout die de binnenzijden van de omslagen aankleeft. Letten werkplaatsmeesters eigenlijk wel genoeg op? De bladen werden, door studenten van de minor Boekmaken 2011 voorzien van een tekstje waarin een van beide woorden – of de strekking daarvan – moest voorkomen, en voorzien van een illustratie. Dat daarbij aardige bladen zitten en minder aardige, spreekt vanzelf, maar een iets grotere betrokkenheid van docent Toine Post had de uitgave ongetwijfeld beter gemaakt. Studenten moeten soms aangejaagd worden om iets meer hun best te doen, en de betrokken docent had enkele zaken moeten weigeren en misschien moeten zorgen voor een evenwichtige verdeling tussen beide thema’s. Nu zijn beide boekjes niet even dik, en dat is, bij een zo aardig uitgangspunt, toch een beetje een storende factor nu ze noodgedwongen naast elkaar liggen. Toch heeft de jury gemeend dat originaliteit hier de doorslag geeft.

Mooi Marginaal