Drie Zonen 1–2–3

Elze ter Harkel

Drie Zonen 1–2–3

De Vier Seizoenen, 2006

Inzender Elze ter Harkel

Plaats van uitgave Stad Groningen/Vlieland

Vormgever Elze ter Harkel

Illustrator de kinderen Ter Harkel

Oplage 40

Aantal bladzijden 28

Afmetingen 18 × 20,5 cm

Letter De Roos, Vette Blok en Das

Papier binnenwerk oud en naamloos

Druk binnenwerk boekdruk

Papier omslag oud, naamloos en aangevreten

Druk omslag boekdruk

Bindwijze cahiersteek

Bijzonderheden

tekeningen zijn geclicheerd en deels met de hand ingekleurd

Deze uitgave bevat een keuze uit dagboeknotities, kleine overdenkingen en observaties van jaren geleden. Veel gezongen versjes, bewaard gebleven tekeningen en regels uit de liederen die in het collectieve gezinsgeheugen zijn blijven hangen. De aanleiding was het veertigjarig huwelijksjubileum van de drukker en zijn geliefde.
Wat deze uitgave zo bijzonder maakt, is het leven dat er in zit. Het mooie oude naamloze en aangevreten papier geeft het totaal een echte ziel. Vaak zie je dat dit soort gelegenheidsuitgaven net over de top gaat, er gebeurt immers veel in veertig jaar, maar hier is dat niet het geval. Er is bewust gekozen voor een opzet rondom de drie zonen die het huwelijk heeft voortgebracht, Tim, Martij en Bernlef, prachtig aangevuld met illustraties, tekstfragmenten en liedjes. De blauwe cahiersteek die in het omslag is weggewerkt, komt als een verrassing terug in het binnenwerk. De stans op het omslag suggereert dat een houtworm zich tegoed heeft gedaan aan het omslag. Kosten nog moeite zijn gespaard om deze uitgave tot iets unieks te maken. Hulde voor het 40–jarige huwelijk!

Mooi Marginaal