Pleitrede voor het Hof

Gerard Reve

Pleitrede voor het Hof

Huis Clos, 2010

Inzender Jo Linssen

Plaats van uitgave Rimburg

Vormgever Piet Gerards

Oplage 250

Aantal bladzijden 40

Afmetingen 24 × 14 cm

Letter Bembo

Papier binnenwerk Biotop 3 100 grs

Druk binnenwerk offset

Papier omslag Biotop 3 100 grs

Druk omslag offset

Bindwijze papieren band, bijlage cahiersteek

Een prachtig boekje dat een eerste omslagpagina met een heel fijn blauw/zwartgestreept verticaal raster laat zien dat ook binnenin en op de achterzijde wordt herhaald. Een apart gedrukt nawoord heeft eenzelfde verticaal raster met grijs en gouden lijnen. De tekst heeft een rustige, duidelijke zetspiegel die ook in het nawoord terugkeert. De koptitels zijn met blauwe letters gedrukt. De hele tekst gebruikt de Bembo. De rust van de pagina’s komt overeen met in het kritische pleidooi van Reve, plechtig zelfs, en hier en daar humoristisch. Het boek is een onverbrekelijke eenheid. Het wit speelt er een duidelijke rol, zoals op de Franse pagina. Het beroepsmatige valt hier op en kan voor de drukkers en ontwerpers in de marge een voorbeeld zijn, om te volgen of juist om een tegendeel te bereiken.

Mooi Marginaal